Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Wallin, Kerstin E

filosofie doktor i pedagogik

Har bland annat publicerat:
  • Som en syster till hemmet. Uppsala hemsysterskola (2012)

  • Böcker, bibliotek, bildning. Valfrid Munch-Petersens liv och verk (2015)


Artiklar i SKBL: