Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hedvig Eleonora Stenbock

1655-03-291714-12-06

Politiskt inflytelserik hovdam

Hedvig Stenbock var hovdam hos änkedrottning Hedvig Eleonora och var ledande i ett antal konflikter vid hovet under det sena 1600-talet.

Hedvig Stenbock föddes år 1655 som det yngsta barnet till Catharina von Schwerin och Erik Gustafsson Stenbock, riksråd och generalguvernör. Bara ett par veckor efter födseln avled hennes mor och fyra år senare även hennes far. Som föräldralös grevinna blev hon tidigt änkedrottning Hedvig Eleonoras skyddsling och med tiden dennas kammarfröken. Hon fick en god utbildning och lärde sig flera språk.

Vid denna tid fanns en utdragen strid om huruvida börd eller meriter skulle prioriteras vid statlig tjänst och hovtjänst. Lågadeln och välutbildade nyadlade argumenterade för utbildning och andra meriter, medan högadeln bevakade bördens primat. Som hovdam och grevinna deltog Hedvig Stenbock ovanligt framgångsrikt i denna maktkamp. I två rangstrider lyckades hon med framgång hävda bördens företräde vid hovet framför sådant som tjänstetitel, tjänsteår och ålder.

Trots den vikt Hedvig Stenbock lade vid börden i dessa rangstrider valde hon en lågadlig man för giftermål. Det var en annan av änkedrottning Hedvig Eleonoras skyddslingar och sedermera dennas kammarherre, arkitekten Nicodemus Tessin d.y. Relationen godtogs emellertid inte av Hedvig Stenbocks släktingar, vilka såg ett äktenskap med honom som en mesallians, då han var lågadlig och tämligen nyadlad. Även änkedrottningen var emot en sådan förbindelse. Därför skickades Hedvig Stenbock år 1689 iväg från hovet till släktingar på moderns sida i Pommern. Troligen visste varken släkten eller änkedrottningen att Nicodemus Tessin d.y. samtidigt också reste till samma ställe. I juni gifte sig paret i Spantekow i Pommern och återvände därefter till Sverige. Både Hedvig Stenbock och hennes make var då i trettiofemårsåldern. Äktenskapet stöddes av kungen, Karl XI, och det verkar ha varit han som till slut fick änkedrottningen att godta äktenskapet. Tillsammans med kungen stod änkedrottningen året därpå fadder för paret Stenbock-Tessins förstfödda, Hedvig Charlotta. Även den stenbockska släkten accepterade senare äktenskapet.

Paret fick fyra barn, av vilka tre blev vuxna. De bosatte sig i det palats som Tessin under åren 1694—1701 byggde åt familjen vid slottsbacken. Hedvig Stenbock avled 1714 och ligger tillsammans med sin make begravd i Storkyrkan i Stockholm. Hon tillhör de få kvinnor från denna tid som tillägnats en minnesmedalj.


Kekke Stadin


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hedvig Eleonora Stenbock, www.skbl.se/sv/artikel/HedvigEleonoraStenbock, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Kekke Stadin), hämtad 2024-06-24.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Catharina von Schwerin
 • Far: Erik Gustafsson Stenbock
 • Syster: Beata Stenbock
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, : Ståndsmässig uppfostran vid änkedrottning Hedvig Eleonoras hov


Verksamhet

 • Yrke: Hovdam hos änkedrottning Hedvig Eleonora


Kontakter

 • Vän: Hedvig Eleonora, drottning
 • Vän: Karl XI, kung


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Norrhem, Svante, Kvinnor vid maktens sida: 1632-1772, Nordic Academic Press, Lund, 2007Vidare referenser

Litteratur
 • Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth, Ritstiftet och solfjädern: en hovkrönika från 1600 talet, Fritze, Stockholm, 1918Hedvig Stenbock. Porträtt av David Klöcker Ehrenstrahl (1629–1698). Bildkälla: Wikimedia Commons
Hedvig Stenbock. Porträtt av David Klöcker Ehrenstrahl (1629–1698). Bildkälla: Wikimedia Commons

Nyckelord

1600-talet 1700-talet Adel Hovdamer