Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Esther Ingeborg Alice Uddén

1877-10-061960-06-16

Konstnär, illustratör

Ingeborg Uddén var konstnär och illustratör, verksam under 1900-talets första hälft.

Ingeborg Uddén föddes 1877 i Strängnäs. Föräldrarna var läroverksadjunkten Axel Uddén och hans maka Selma, född Gerle. Ingeborg Uddén var yngst av tre barn. Hon var bara ett år när fadern dog, men modern lyckades försörja de tre barnen och se till att de fick god utbildning. Ingeborg Uddén fick bedriva studier vid Högre konstindustriella skolan (nuvarande Konstfack), i Stockholm. Skolan utbildade dekorationsmålare, ornamentsbildhuggare, möbelritare och gravörer, men också tecknare för bokhantverk, vilket blev Ingeborg Uddéns inriktning.

År 1898 avlade Ingeborg Uddén examen och fick inom kort uppdrag att utföra bokomslag. Ett av de första gällde Oscar Levertins Rococo-noveller 1899. Hon kom att bidra med bokomslag till verk av flera framstående svenska författare, förutom Levertin Selma Lagerlöf, Sophie Elkan och August Strindberg.

Genom Kommerskollegiums förmedling tilldelades Ingeborg Uddén ett anslag på 500 kr och kunde företa en studieresa till Danmark, Tyskland och Italien, vilken hon redogjorde för i Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen 1904. Under resan vistades hon några veckor i Leipzig och sedan i Rom och Siena, där hon ambitiöst studerade äldre italiensk bokkonst och ägnade sig åt arkivforskning. Samtida italiensk bokkonst uppskattade hon inte, däremot dansk som hon mött redan vid den stora utställningen i Stockholm 1897. I Tyskland tog hon intryck av Jugend-stilen och kunde sedan omsätta den i sina tidiga alster.

Det är framförallt inom barnboksgenren som Ingeborg Uddén gjort sig känd, i likhet med flera unga kvinnor under tidigt svenskt 1900-tal. Det var en blomstringstid för kalendrar, jultidningar och bilderböcker och Ingeborg Uddén medverkade i åtskilliga sådana inom alla kategorier. Från början av 1900-talet bidrog hon med teckningar i barnboksserien Saga-biblioteket. De tidiga alstren visar på en säker tecknarhand och stark förankring i nationalromantisk bildtradition. År 1909 utförde hon bilderna i boken Liten vallpiga, som byggde på en gammal folkvisa om naturbarnet som kommer till hovet och blir drottning. Bildsviten består av ett antal scener i medeltidsmiljö, utförda med klara färger och rena konturer. Ett par år senare, 1911, kom en bilderbok av helt annat slag, Fru Kajsa Rulta och hennes katt, inspirerad av engelska barnkammarrim, men av Ingeborg Uddén självständigt omdanad för svensk publik. Skämtlynne och livsglädje präglar bilderna, där katten förhåller sig till gumman i trivsam gemenskap med utmanande lekfullhet. De agerar i rustik hemmiljö, som konstnären skildrade med väl tecknade detaljer och rödgröna färgkontraster i överensstämmelse med nationalromantiskt smakmode.

År 1924 utgavs Ryr, en illustrerad skämtvisa om en ung bondes besvärligheter i lantlig miljö. De något stelt tecknade scenerna infattas av omotiverad strålglans. I barnkammarrimmet Kråkan, 1927, visar bilderna en förenklad tecknarstil med svagare konturer och blekare färgsättning. Ingeborg Uddén framstår från 1920-talet som konstnärligt mera osäker än under de tidiga verksamhetsåren.

Mest känd är Ingeborg Uddén troligen som en av illustratörerna i läseböckerna för första och andra klass, Sörgården respektive I Önnemo, som utkom 1913–1936 i upplagor på sammanlagt 1 000 000. Så gott som alla svenska skolbarn under denna tid övade sig i läsning i dessa böcker och betraktade bilderna av livet på landet. Folkbildaren och skolmannen Alfred Dalin hade initierat projektet och var dess ledare och Anna Maria Roos svarade för innehållet. Illustrationerna utfördes av främst Brita Ellström och Ingeborg Uddén, ett mindre antal av Stina Beck-Friis. I Sörgården svarade Brita Ellström för de flesta teckningarna, medan Ingeborg Uddén utfört flertalet i I Önnemo.

De fiktiva platserna Sörgården respektive socknen Önnemo representerar lantlig idyll, lätt att känna igen för en befolkning, där flertalet bodde på landsbygden och var välbekanta med agrara förhållanden under skiftande årstider. En av Ingeborg Uddén illustrationer föreställer Norrvalla herrgård, belägen nära Sörgården. Bilden visar barn på väg mot ett större hus, där gaveln avtecknar sig i en lummig trädgård. I förgrunden en rikt blommande rosenbuske. Scenen har en väl genomarbetad komposition med bilddjup och kraftiga konturer.

Förutom bildsviter i barnböcker och medverkan i tidningar för denna målgrupp utförde Ingeborg Uddén bland annat jul- och påskkort. Hennes från början Jugend-inspirerade linjestarka artiststil förändrades med åren mot framställningar med upplösta konturer och annan ljusföring.

Ingeborg Uddén förblev ogift och avled 1960 i Stockholm. Hon är begraven på Gamla kyrkogården i Strängnäs.


Hedvig Brander Jonsson


Publicerat 2020-11-20Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Esther Ingeborg Alice Uddén, www.skbl.se/sv/artikel/IngeborgUdden, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Hedvig Brander Jonsson), hämtad 2024-04-24.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Selma Bernhardina Charlotta Uddén, född Gerle
 • Far: Axel Ludvig Uddén
 • Bror: Axel Torsten Uddén
fler ...


Utbildning

 • Studieresa, : Konststudier i Danmark, Tyskland och Italien, stipendium


Verksamhet

 • Yrke: Konstnär, illustratör


Kontakter

 • Kollega: Anna Maria Roos
 • Kollega: Brita Ellström
 • Kollega: Alfred Dalin
 • Kollega: Stina Beck-Friis


Bostadsorter

 • Födelseort: Strängnäs
 • Strängnäs
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Prizes/awardsKällor

Litteratur
 • Bergstrand, Ulla, En bilderbokshistoria: svenska bilderböcker 1900-1930, Bonniers juniorförl., Stockholm, 1993

 • Nevéus, Torgny, Vi alla byggde landet: svenska kvinnor och män 1890-1910, 1. uppl., Uppsala Publishing House, Uppsala, 2008Vidare referenserIngeborg Uddén. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Ingeborg Uddén. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Illustratörer Konstnärer