Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Johanna Eleonora De la Gardie

1661-06-261708-12-27

Poet, hovdam

Johanna Eleonora De la Gardie var poet och hovdam. Hon tillhörde sin tids bildningselit.

Johanna Eleonora De la Gardie föddes 1661 i Hamburg. Hennes föräldrar, Beata von Königsmarck och Pontus Fredrik De la Gardie, tillhörde två av landets förnämsta ätter. Om Johanna Eleonora De la Gardie står att hon i likhet med sin äldre syster, Ebba Maria De la Gardie, fick en god bildning. Båda systrarna engagerade sig kulturellt och båda bedrev också visst författarskap. Johanna Eleonora De la Gardie skrev bland annat psalmer, men endast ett fåtal har bevarats. År 1680 anställdes Johanna Eleonora De la Gardie som hovdam i drottning Ulrika Eleonora d.ä.s uppvaktning och liksom den äldre systern blev hon en av drottningens gunstlingar. Till skillnad från sin äldre syster blev Johanna Eleonora De la Gardie gift. Maken var kusinen och generallöjtnanten greve Erik Gustav Stenbock och i äktenskapet med honom födde hon sju barn varav två dog i späd ålder. Bland de kvarvarande var det bara äldsta dottern som blev över 40 år. På grund av att maken hade tjänst i den brittiska kungens armé bodde Johanna Eleonora De la Gardie en lång tid i London, där också flera av barnen föddes. Under åren i London involverades hon även i det brittiska kungahusets hovliv.

Det som bevarats av Johanna Eleonora De la Gardies författarskap är dels en novell som antagligen författats till drottningens ära, dels några tyska psalmer. Hon var även intresserad av teater, något hon hade gemensamt med systern och kusinerna Aurora von Königsmarck och Amalia Wilhelmina von Königsmarck. Tillsammans med dem uppförde hon 1684 dramat Iphigenie, vilket utspelas under det trojanska kriget och är skrivet av den franske dramatikern Jean Racine. Uppförandet av pjäsen hade stöd av drottningen och likaså ensemblens speciella sammansättning; endast kvinnliga amatörskådespelare framförde skådespelet.

Johanna Eleonora De la Gardies bevarade författarskap motsvarar inte den uppskattning som hon fick i sin samtids bildade elit. De sista åren i hennes liv präglades av sjukdom. Hon avled 1708 och begravdes i Jacobs kyrka i Stockholm.


Maria Sjöberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Johanna Eleonora De la Gardie, www.skbl.se/sv/artikel/JohannaEleonoraDelaGardie, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Maria Sjöberg), hämtad 2024-05-20.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Beata Elisabeth von Königsmarck
 • Far: Pontus Fredrik De la Gardie
 • Syster: Ebba Maria De la Gardie
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, : Ståndsmässig uppfostran, självstudier


Verksamhet

 • Yrke: Hovdam, drottning Ulrika Eleonora d äs hov
 • Yrke: Författare, poet


Kontakter

 • Vän: Ulrika Eleonora, d.ä., drottning av Sverige
 • Släkting: Amalia Königsmarck, kusin
 • Släkting: Amalia Wilhelmina von Königsmarck, kusin
 • Vän: Hedvig Eleonora, drottning av Sverige


Bostadsorter

 • Födelseort: Hamburg, Tyskland
 • Hamburg, Tyskland
 • Stockholm
fler ...


KällorVidare referenser