Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Mary Emily von Sydow

1884-11-071957-12-12

Kvinnosakskvinna, donator

Mary von Sydow var aktiv i föreningslivet, bland annat med intresse i kvinno- och rösträttsrörelsen men också idrottsrörelsen. Hon var donator av ekonomiska resurser för bland annat undervisning och forskning, framför allt inom Göteborgsområdet.

Mary von Sydow föddes den 7 november 1884 i Göteborg, som andra dotter till Emily Wijk f. Dickson och Erik Wijk. Mary von Sydows äldre syster hette som gift Gerda Weidenhielm. Hemmet var mycket välbeställt och i hushållet fanns sju pigor, varav sex var ogifta medan en var änka. Totalt bestod hushållet av en man och tio kvinnor. Mary von Sydows far var grosshandlare och politiker. Han var delägare i firman Olof Wijk & Co samt kommunpolitiker i Göteborg och riksdagsledamot. Han var även ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Mary von Sydows mor Emily Wijk bedrev aktivt välgörenhet. Bland annat upprättade hon en arbetsstuga, Vasa barnhem och donerade pengar till dispensärvården i Norrbotten. Vidare donerade hon år 1913, några år efter det att hon blivit änka, pengar till Emily Wijks stiftelse som skulle erbjuda hyresfria bostäder åt självförsörjande och bildade kvinnor i Göteborg. År 1919 donerades 300 000 kronor till Göteborgs högskola till förbättring av vissa professorers löner och till docentstipendier.

Mary von Sydow gifte sig 1911 med den elva år äldre Oscar von Sydow. Han var landshövding i Norrbottens län under åren 1911–1917, i Göteborgs och Bohus län 1917–1934. Därefter blev han riksmarskalk fram till 1936. Under första världskriget innehade Oscar von Sydow också posten som civilminister och han var några månader under 1921 statsminister. Detta innebar att Mary von Sydow var landshövdingefru och ministerfru, med alla uppdrag och förpliktelser som frurollen krävde. Uppdraget var inte formaliserat utan ingick som en oskriven uppgift som det förväntades att fruarna till ämbetsmän tog på sig.

Mary von Sydow var aktiv i kvinno- och rösträttsrörelsen. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) valde vid sitt elfte centralstyrelsemöte i januari 1914 i Stockholm henne som representant till Centralförbundet för Socialt arbete (CSA) tillsammans med bland andra Anna Whitlock. Hon omvaldes till samma post under flera år. Mary von Sydow var vid den tiden landshövdingefru i Luleå. Vidare valdes hon in som ledamot i centralkommittén för Kvinnornas uppbåd, som var en frivillig försvarsorganisation för kvinnor bildad på initiativ av ordföranden för Svenska kvinnors nationalförbund Eva Upmark ett par veckor efter första världskrigets utbrott. Vidare var Mary von Sydow ordförande i Fredrika-Bremer-Förbundets lokalförening i Göteborg och efterträdde Hedvig Carlander som var tillförordnad ordförande vid bildandet av lokalföreningen. Mary von Sydow var också kyrkligt engagerad och var under en period ledamot i kyrkorådet i Oscar Fredriks församling i Göteborg.

Mary von Sydow var också aktiv inom idrottsrörelsen och hon arbetade särskilt för att kvinnor skulle kunna idrotta. Hon höll ett invigningstal på franska då Internationella kvinnospelen (även kallade Damolympiaden) hölls på Slottsskogsvallen i Göteborg, 27–29 augusti 1926.

Mary von Sydow hade ett starkt engagemang för olika utsatta grupper i samhället. Hon var ordförande för föreningen De Blindas Vänner 1921–1935. I Tidevarvet skrev Mary von Sydow en artikel om svensk blindvård året innan hon avgick som ordförande. I den noterar hon med tillfredsställelse att en statlig blindhetsersättning ska införas året därpå och att denna kan komma att ersätta utdelandet av allmosor som till dess varit dominerande.

Den 30 juni 1944 grundades Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond. Stiftelsens huvudsakliga ändamål var och är att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, vetenskaplig undervisning eller forskning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande och främja vård av behövande ålderstigna sjuka eller handikappade och slutligen att främja rikets försvar. Styrelsen skall företrädesvis tillgodose ändamål i Göteborg.

Mary von Sydow avled 1957 och är begravd på Östra kyrkogården i Göteborg.


Eva-Maria Svensson


Publicerat 2020-11-24Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Mary Emily von Sydow, www.skbl.se/sv/artikel/MaryEmilyvonSydow, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva-Maria Svensson), hämtad 2024-04-19.
Övriga namn

  Flicknamn: Wijk


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Emily Wijk, född Dickson
 • Far: Erik Wijk
 • Syster: Gerda Wijk, gift Weidenhielm
fler ...


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Socialt och filantropiskt arbete
 • Ideellt arbete: Ledamot, Oskar Fredriks församlings kyrkoråd
 • Ideellt arbete: Donator


Kontakter

 • Släkting: Caroline Wijk, faster


Organisationer

 • Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
  Medlem
 • Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA)
  Medlem, representant för LKPR
 • Kvinnornas uppbåd i Göteborg
  Ledamot, centralkommittén
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Luleå
fler ...


Prizes/awardsKällorVidare referenser

Litteratur
 • Edquist, Märta, ’Mary von Sydow in memoriam’, Svenska Dagbladet, 1957-12-15

 • Lewenhaupt, Sten, ’Högste chef för kungens hov : [Mary von Sydow den nye riksmarskalkens fru]’, Idun, 1934:19, s. 509, 515, 526

 • ’May von Sydow som blindfrämjare’, Göteborgs handels- och sjöfartstidning, 1957-12-20

 • Sydow, Mary von, Några drag från en social verksamhet: ur ett föredrag, A.-B. Götatr., Göteborg, 1932Mary von Sydow vid invigningen av de Andra Internationella Kvinnliga Idrottsspelen i Göteborg, 1926. Foto: Bertil Norberg, Svenska Bildcentralen (Mary von Sydows arkiv, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)
Mary von Sydow vid invigningen av de Andra Internationella Kvinnliga Idrottsspelen i Göteborg, 1926. Foto: Bertil Norberg, Svenska Bildcentralen (Mary von Sydows arkiv, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)

Nyckelord

1900-talet Donationer Idrottsrörelsen Kvinnorörelsen Kyrkligt arbete Landshövdingskor Social verksamhet Välgörenhet