Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Bolling, Hans

filosofie doktor i historia

Har bland annat publicerat:
  • "Kvinnor, karriär och familj: En studie av svenska kvinnliga gymnastikdirektörers yrkeskarriärer och livsöden kring sekelskiftet 1900", i Historisk tidskrift (2016)

  • "Kvinnorna i Stockholm-OS 1912. Gymnastikkvinnornas kamp för plats i det offentliga fysiska rummet", i Idrott, historia och samhälle (2016)


Artiklar i SKBL: