Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Brügge, Anne

filosofie kandidat, författare och kritiker

Har bland annat publicerat:
  • Karin Ek. Med kinden mot gråberget (2016)

  • Hjärtesorger och vedervärdigheter (2012)


Artiklar i SKBL: