Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Dackling, Martin

historiker vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Familjejordbruk utan familjer? Syskonjordbruk på svensk landsbygd", i Bebyggelsehistorisk tidskrift (2017)

  • "Släktjordsfrågan i Sverige och Norge 1810-1860", i Reformer og ressourcer: rapporter til det 29. Nordiske historikermøde (2017)


Artiklar i SKBL: