Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ellis Nilsson, Sara

forskare och studierektor, Linnéuniversitetet

Har bland annat publicerat:
  • “Digital history: Digitizing and Communicating the Past, a Case Study", i Doing Digital Humanities: Concepts, Approaches, Cases (2020


Artiklar i SKBL: