Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Harrison, Dick

professor i historia vid Lunds universitet

Har bland annat publicerat:
  • Jag har ingen vilja till makt. Biografi över Tage Erlander (2017)

  • Kalmars historia (2017)


Artiklar i SKBL: