Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Johansson, Wictor

forskningsarkivarie, Svenskt visarkiv/Statens musikverk

Har bland annat publicerat:
  • "Hulda Källberg – en artistisk begåvning som nu lyfts fram i ljuset", Dragspelsnytt 4/2020


Artiklar i SKBL: