Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lilja, Eva

professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • Poesiens rytmik. En essä om form och betydelse (2014)

  • "Embodied Rhythm in Space & Time", i Style 4/2017


Artiklar i SKBL: