Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Melander, Ellinor

filosofie doktor i idéhistoria

Har bland annat publicerat:
  • "Framtiden. Ett nedlagt kvinnotidningsprojekt", i Presshistorisk årsbok (2015)

  • "Frisinnad och omutligt modig". En biografi om Hilda Sachs (under utgivning)


Artiklar i SKBL: