Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Nilsson, Stefan

filosofie kandidat i historia och arkivarie, Örebro stadsarkiv

Har bland annat publicerat:
  • "En närking på resa i 1600-talets Europa – spåren efter Thomas Cletcher", i Bergslagshistoria (2010)


Artiklar i SKBL: