Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Williams, Anna

professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet

Har bland annat publicerat:
  • Och jag vet att jag är genial. Agnes von Krusenstjernas brev 1903-1940 (2016)

  • Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning (2013)


Artiklar i SKBL: