Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

van Kan, Mischa

musikvetare

Har bland annat publicerat:
  • "Cooling down jazz. Making authentic Swedish jazz possible", i Jazz Research Journal 1-2/2016


Artiklar i SKBL: