Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Haettner Aurelius, Eva

professor emerita i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Lovisa Ulrikas (1720–1782) akademi: Sveriges första vittra kungliga akademi / Lovisa Ulrika’s (1720–1782) academy: Sweden’s first learned society", i Women in European Academies (2021)


Artiklar i SKBL: