Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Johansson, A. Johannes

filosofie doktor i kemisk fysik

Har bland annat publicerat:
  • "Early contributions to theoretical chemistry. Inga Fischer-Hjalmars, a founder of the Swedish school", i Molecular Physics 17-18/2017

  • "Inga Fischer-Hjalmars (1918–2008). Swedish Pharmacist, Humanist, and Pioneer Quantum Chemist", i Journal of Chemical Education 10/2012


Artiklar i SKBL: