Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lagerlöf Nilsson, Ulrika

filosofie doktor i historia, teologie doktor i kyrkohistoria och forskare vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • Med lust och bävan. Vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan under 1900-talet (2010)

  • Tradition, modernitet och förnyelse. Elisabeth Beskow och hennes författarskap decennierna kring sekelskiftet 1900 (2017)


Artiklar i SKBL: