Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Tersmeden, Fredrik

arkivarie, Lunds universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Then för sin ogemena Lärdom och Dygd widtberömda Lycka Sophia Friis: Om en dansk-svensk skaldinna och hennes begränsade produktion", i Att dikta för livet, döden och evigheten: Tillfällesdiktning under tidigmodern tid (2020)

  • Lundensare – Universitetsöden under fyra århundraden (2018)


Artiklar i SKBL: