Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Tornbjer, Charlotte

filosofie doktor i historia vid Lunds universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Att resa till framtiden? Svenska resenärers föreställningar om kvinnan och familjen i Sovjetunionen", i Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen – och om Sverige (2008)

  • Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft (2002)


Artiklar i SKBL: