Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ursing, Anna Maria

filosofie doktor i litteraturvetenskap och svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet och Lunds universitet, läroboksförfattare

Har bland annat publicerat:
  • "Läraren", i Tjänstemannen i litteraturen. Bilder av goda och mindre goda byråkrater (2017)

  • Fantastiska fröknar. Studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur (2004)

  • Läsa för livet : svenskundervisning på högstadiet (1988)


Artiklar i SKBL: