Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Carlgren, Maria

konsthistoriker, filosofie doktor i konst- och bildvetenskap

Has published (amongst others):
  • "Och hur hade sömmerskorna det? Om arbetsförhållanden och löneutvecklingunder Augusta Lundins tid", i Augusta Lundin. Haute couture på svenska (2020)

  • "Från Derkert och duttografen till delaktighet. Konstfrämjandets konstpedagogik under 70 år", i Konstfrämjandet 70 år (2017)

  • Birgittaskolorna. Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse (2016)


Articles in SKBL: