Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Andersson, Johan

arkivarie, Västerås stadsarkiv

Har bland annat publicerat:
  • "Arkiv på undantag: Dispensarkivväsendet inom Uppsala landsarkivdistrikt", i Arkiv och konflikt: Landsarkivet i Uppsala i blickfånget under tidigt 1900-tal (2008)


Artiklar i SKBL: