Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lindgärde, Valborg

brennerforskare i Lund på uppdrag av Svenska Vitterhetssamfundet

Har bland annat publicerat:
  • "På en nålstol i Moskva. Om ägaranteckningar i gamla böcker, i synnerhet i ett exemplar av Olof Ekmans Sjönödz-Löffte", i Humanitas. Festskrift till Arne Jönsson (2017)

  • "Skrifter för tillfället och evigheten 1520–1720", i Nordens litteratur (2017)


Artiklar i SKBL: