Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Gustavsson, Karin

filosofie doktor i etnologi vid Lunds universitet och antikvarie vid Kulturmagasinet i Helsingborg

Has published (amongst others):
  • Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början (2014)

  • En ärans och lärdomens man. Bror Emil Hildebrand och Krapperup (2009)


Articles in SKBL: