Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Öhrberg, Ann

professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet

Har bland annat publicerat:
  • Samtalets retorik. Belevade kulturer, offentliga samtal och kön i svenskt 1700-tal (2014)

  • "'Gif spenabarnen hulda mor; En droppa af din källa stor'. Manlig och kvinnlig moderlighet i 1700-talets Sverige", i Konstellationer. Festskrift till Anna Williams (2017)


Artiklar i SKBL: