Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ney, Birgitta

filosofie doktor litteraturvetenskap och docent genusvetenskap vid Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • Reporter i rörelse (1999)

  • "När journalister minns", i Presshistorisk årsbok (2015)


Artiklar i SKBL: