Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Furuland, Gunnel

bibliotekarie och filosofie doktor i litteraturvetenskap, vuxenbibliotekarie vid Knivsta bibliotek

Has published (amongst others):
  • "Tora Dahls och Ivar Lo-Johanssons förläggarkontakter", i Arbetarförfattaren. Litteratur (2020)

  • Faksimilutgåva med kommentarer av Fredrika Bremers roman Fader och dotter (2019)

  • En av utgivarna till Svenska Vitterhetssamfundets utgåva av Fredrika Bremers Hertha (2016)


Articles in SKBL: